A A A

Proiecte de acte normative generale

Se aduc la cunostinta publicului Proiectele de acte normative privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a OPI.

Proiectele sint publicate in scopul asigurarii transparentei si implicarii persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative respective.

Nr. Titlul proiectului / Date persoană de contact Proiecte la coordonare Proiecte la Guvern
1 Proiectul Regulamentului cu privire la susținerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante, create în Republica Moldova.

Daniela Morari
tel.: 022400652
e-mail: daniela.morari@agepi.gov.md
Data expedierii: 09.06.2015
Proiect
Nota informativă
Data expedierii: 18.03.2016
Proiect
Nota informativă
Sinteza obiecțiilor/propunerilor
2 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente, Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică și Legea nr. 119-XV din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți)

Corina Cristea
tel.: 022400652
e-mail: corina.cristea@agepi.gov.md
Data expedierii: 11.08.2011
Proiect
Nota informativă
Data expedierii: 11.03.2014
Proiect
Nota informativă
Sinteza obiecțiilor/propunerilor
3 Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale și procedura arbitrală

Jana Țurcan
tel.: 022400563
e-mail: jana.turcan@agepi.gov.md
Data expedierii: 12.08.2015
Proiect
Nota informativă
 
4 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative, elaborat în scopul conformării cadrului legislativ prevederilor Legii nr.114 din 03.07.2014 cu privire la AGEPI.

Corina Cristea
tel.: 022400652
e-mail.: corina.cristea@agepi.gov.md
Data expedierii: 14.08.2015
Proiect
Nota informativă
Data expedierii: 24.12.2015
Proiect
Nota informativă
Sinteza obiecțiilor/propunerilor
5 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, elaborat în scopul conformării cadrului normativ prevederilor Legii nr.114 din 03.07.2014 cu privire la AGEPI.

Corina Cristea
tel.: 022400652
e-mail.: corina.cristea@agepi.gov.md
Data expedierii: 21.10.2015
Proiect
Nota informativă
Data expedierii: 23.06.2016
Proiect
Nota informativă
Sinteza obiecțiilor/propunerilor
6 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la decernarea Premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator al anului 2015.

Lilia Gribincea
tel.: 022400563
e-mail.: lilia.gribincea@agepi.gov.md
Data expedierii: 19.01.2016
Proiect
Nota informativă
Data expedierii: 14.03.2016
Proiect
Nota informativă
Sinteza obiecțiilor/propunerilor
7 Proiectul  Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 489 din 29 martie 2008.

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.md
Data expedierii: 22.03.2017
Proiect
Nota informativă
Hotărâre CNPI