DAC. Statistică

  • 2005-2010
  • Total
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumulat
Cereri depuse/
Filed applications/
Подано заявок
176 283 355 331 401 334 1880 420 277 275 224 313 284 327 4000
Certificate eliberate/
Granted certificates/
Выдано свидетельств
176 283 355 330 360 315 1819 440 264 266 223 295 277 249 3833
Opere literare/
Literary works/
Литературные произведения
50 78 64 77 74 78 421 81 88 92 50 103 116 98 1013
Opere stiintifice/
Scientific works/
Научные произведения
54 52 70 78 29 60 343 52 59 58 69 64 53 68 766
Opere dramatice/
Dramatic works/
Драматические произведения
                  3       1 4
Opere muzicale/
Musical works/
Музыкальные произведения
6 13 14 5 21 18 77 38 24 21 6 8 11 11 196
Opere de arta plastica/
Works of fine arts/
Произведения изобразительного искусства
13 44 61 63 29 30 240 64 10 5 10 60 29 10 428
Opere fotografice/
Photographic works/
Фотографические произведения
                      3 3 1 7
Opere coreografice si pantomima/
Choreographic works and mimed works/
Хореографические произведения и пантомимы
                      3   1 4
Fonograme/
Phonograms/
Фонограммы
27 51 45 54 47 43 267 48 38 34 39 21 24 20 491
Baze de date/
Databases/
Базы данных
3 3 7 4 2 1 20 4 2 2       1 29
Programe pentru calculator/
Computer programs/
Компьютерные программы
6 28 57 18 21 27 205 16 17 32 26 18 23 18 307
Opere integrante/
Integrated works/
Составные произведения
8 2 16 20 52 23 121 19 2 1 1 2 1 1 148
Emisiune a organizatiei de difuziune/
The Broadcasting and Cable Distribution Organisations/
Организации эфирного или кабельного вещания
                  5 1       6
Opere audiovizuale/
Audiovisual works/
Аудиовизуальные произведения
1 4 11 7 83 32 138 88 9   4 2 5 5 251
Opere de arta decorativa si aplicata/
Works of decorative and applied art/
Произведения декоративного и прикладного искусства
8 7 8 2 2 2 29 30 12 7 12 6 8 12 116
Opere de arhitectura/
Works of architecture/
Произведения архитектуры
                  2     1   3
Opere monumentale si de sculptura/
Monumental and sculptural works/
Монументальное и скульптурное произведение
                  4         4
Harta, plan/
Maps, plans/
Карты, планы
                             
Opere derivate/
Derived works/
Производные произведения
  1 2 2   1 6       5 1 1 1 14
Videograme/
Videograms/
Видеозаписи
                      2 1   3
Interpretari/
Performances/
Исполнения
                3     2 1 1 7

 

2018

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Inregistrarea operelor
Cereri de inregistrare, total: 15 25 82 9 18 28 33 16 105 22     353
opere literare 1 9 5 2   8 8 2 4 8     47
opere stiintifice 7 4 8 4 13 9 2 4 5 6     62
opere dramatice                          
opere muzicale   6           1 5 1     13
opere de arta plastica 1   64 1 2 2 7 1 86 1     165
opere fotografice                          
opere coreografice si pantomima                   1     1
fonograme 2 3 4   1 6 8 6 2 1     33
baze de date                          
programe de calculator 3 2 1   2 1 1 1 1 1     13
opere integrante           1     1 2     4
emisiune a organizatiei de difuziune                          
opere audioviziuale       2       1         3
opere de arta decorativa si aplicata 1 1       1 3   1       7
opere de arhitectura                          
opere monumentale si de sculptura                          
harta, plan                          
opere derivate             4     1     5
videograme                          
interpretari                          
Certificate de inregistrare, total: 75 17 26 79 10 19 36 20 27 102     411
opere literare 4 4 5 6   2 8 6 2 8     45
opere stiintifice 3 8 10   4 13 10 3 2 9     62
opere dramatice                          
opere muzicale     5 3       1 1 5     15
opere de arta plastica 64     64 2 2 4 1 12 75     224
opere fotografice                          
opere coreografice si pantomima                          
fonograme     5 4 1 1 7 6 8       32
baze de date                          
programe de calculator 2 5   1 2   2   1 1     14
opere integrante             1     2     3
emisiune a organizatiei de difuziune                          
opere audioviziuale       1 1       1       3
opere de arta decorativa si aplicata 2   1     1 3     1     8
opere de arhitectura                          
opere monumentale si de sculptura                          
harta, plan                          
opere derivate             1 3   1     5
videograme                          
interpretari                          
Titulari: 14 26 18 17 16 27 58 26 28 108     338
nationali 13 22 18 17 15 26 58 22 28 107     326
straini 1 4     1 1   4   1     12
Inregistrarea marcajelor de control
Cereri pentru inregistrarea titularilor marcajelor de control       1                 1
Certificate de titular al marcajelor de control eliberate         1               1
Marcaje de control eliberate 493 1100 4000 337 4159 1000 5438   3846 307     21203