A A A

Soiuri de plante. Brevetare internațională

Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova sunt în drept să aleagă liber statul în care vor să depună pentru primă dată cererea de brevet.

Solicitantul poate să solicite acordarea brevetului pentru soi de plantă în alte state membre ale UPOV, fără a aştepta să i se acorde brevet de către autoritatea ţării în care a fost depusă prima cerere.

Soiul pentru care se solicită protecţie în Republica Moldova poate fi testat în alt stat în cazul în care cu acesta este încheiat un contract bilateral sau internaţional corespunzător.

Solicitantul care a depus prima cerere într-un stat străin va prezenta informaţia referitoare la testările efectuate în conformitate cu cerinţele de protecţie a soiului din acel stat.

Cheltuielile ocazionate de protecţia soiului în străinătate sunt suportate de către solicitant.

Persoanele fizice şi juridice din statele membre ale UPOV beneficiază de drepturile acordate prin Lege la fel ca şi persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova. Prevederile Legii sunt aplicabile şi în cadrul acordurilor bilaterale sau al relaţiilor de reciprocitate.