A A A

Proiecte de acte normative (Proprietatea Industriala)

Se aduc la cunostinta publicului Proiectele de acte normative privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a OPI.

Proiectele sint publicate in scopul asigurarii transparentei si implicarii persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative respective.

Nr. Titlul proiectului / Date persoană de contact Proiecte la coordonare Proiecte la Guvern
1 Proiectul de modificare și completare a unor acte legislative (Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor și Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale)

Dorina Colșatschi
Corina Cristea
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.com
corina.cristea@agepi.gov.md
Proiect
Nota informativă
AIR
 
2 Decretul pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoașterea reciprocă și protecția indicațiilor geografice.

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.com
Data expedierii: 30.06.2017

Proiect Decret
 
3 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului Protocolului de încetare a acțiunii Acordului privind asigurarea reciprocă a integrității secretelor interstatale în domeniul protecției juridice a invențiilor

Jana Turcan
tel.: 022400563
e-mail: jana.turcan@agepi.gov.md
Data expedierii: 12.01.2018

Proiect HG
Acord
Argumentarea necesității
 
4 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu denumiri de origine protejate, cu indicaţii geografice protejate şi a specialităţilor tradiţionale garantate

Notă informativă

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail: dorina.colsatschi@agepi.gov.com
 
5 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecția invenţiilor”

Notă informativă

Corina Cristea
tel.: 022400562
e-mail: corina.cristea@agepi.gov.md