A A A

Atestarea mandatarilor autorizați

Formularul cererii de atestare in calitate de mandatar autorizat in Proprietatea Intelectuala.

Subiectele pentru examenul de atestare in calitate de mandatar autorizat in proprietatea intelectuala:

 • Marci
  • Etapele principale ale examinarii cererii de inregistrare a marcii (termene, cerinte).
  • Drepturile conferite de inregistrarea marcii. Limitarea drepturilor conferite de inregistrarea marcii.
  • Principiul specialitatii si teritorialitatii marcilor.
  • Cererea de inregistrare a marcii. Documentele necesare pentru constituirea depozitului national. Documentele suplimentare anexate la cerere.
  • Modificarea, retragerea, divizarea cererii.
  • Prioritatea marcii. Prioritatea conventionala. Prioritatea expozitionala. Invocarea prioritatii.
  • Publicarea cererii. Observatiile tertilor. Opozitia.
  • Semnele ce pot constitui marci. Semnele ce nu pot fi inregistrate ca marca. Motive absolute de refuz.
  • Coliziunea semnului solicitat cu drepturi dobandite anterior. Motive relative de refuz.
  • Contestarea deciziilor. Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare a marcii.
  • Durata protectiei, reinnoirea, modificarea si divizarea inregistrarii.
  • Cerinte fata de utilizarea marcii.
  • Limitarea drepturilor prin inactiunea titularului.
  • Renuntarea, decaderea din drepturi.
  • Nulitatea marcii (Motive absolute si relative de nulitate). Procedura, motivele si consecintele.
  • Marca colectiva.
  • Marca de certificare.
  • Marca notorie. Procedura si criteriile de stabilire a notorietatii marcii.
  • Transmiterea drepturilor asupra marcii.
  • Conventiile si tratatele internationale in domeniul protectiei marcilor la care Republica Moldova este parte.
  • Inregistrarea internationala a marcilor. Sistemul de la Madrid.
  • Cererea de desemnare posterioara.
  • Transformarea inregistrarii internationale in cerere nationala.
  • Competenta in solutionarea litigiilor.

  Redactarea formularelor pentru inregistrarea marcilor prin procedura nationala si internationala (proba practica).

  BIBLIOGRAFIE:

  • Legea Republicii Moldova privind protectia marcilor nr. 38/2008 (in vigoare din 6 septembrie 2008)
  • Regulamentul privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a marcilor (HG nr. 488 din 13.08.2009, cu completarile ulterioare)
  • Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale din 20.03.1883 (in vigoare pentru Republica Moldova din 25.12.1991);
  • Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor din 14.04.1891 (in vigoare pentru Republica Moldova din 25.12.1991);
  • Tratatul de la Singapore privind dreptul marcilor din 27.03.2006 (in vigoare pentru Republica Moldova din 16.03.2009);
  • Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor din 27.06.1989 (in vigoare pentru Republica Moldova din 01.12.1997);
  • Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in scopul inregistrarii marcilor din 15.06.1957 (in vigoare pentru Republica Moldova din 01.12.1997);
  • Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificarii internationale a elementelor figurative ale marcilor din 12.06.1973(in vigoare pentru Republica Moldova din 01.12.1997);
  • Aranjamentul de la Madrid privind sanctiunile pentru indicatiile false sau inselatoare de provenienta a produselor din 14.04.1891(in vigoare pentru Republica Moldova din 05.04.2001);
  • Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala (TRIPs) din 03.10.2000 (in vigoare pentru Republica Moldova din 26.07.2001);
  • Yolanda Eminescu "Regimul juridic al marcilor", Bucuresti, Lumina Lex., 1996;
 • Indicatii geografice, denumiri de origine, si specialitati traditionale garantate
  • Notiuni generale despre indicatii geografice (IG), denumiri de origine (DO) si specialitati traditionale garantate (STG). Importanta si avantajele economice ale protectiei IG, DO si STG.
  • Prevederile legislatiei nationale privind protectia juridica a IG, DO si STG.
  • Cerintele pentru obtinerea protectiei IG, DO si STG.
  • Motivele de refuz la inregistrarea IG, DO si STG.
  • Caietul de sarcini. Modalitatile de elaborare, aprobare si modificare a caietului de sarcini. Rolul organelor competente.
  • Dreptul la protectie. Rolul grupurilor de producatori. Reguli specifice aplicate grupului.
  • Reguli specifice aplicate denumirii, privind delimitarea ariei geografice, privind dovada originii, privind legatura etc.
  • Dreptul de utilizare a DO sau IG protejate. Durata protectiei si reinnoirea dreptului de utilizare.
  • Efectele inregistrarii DO, IG si STG.
  • Incetarea protectiei si decaderea din drepturi.
  • Cererea de inregistrare a DO, IG sau STG si documentele ei. Documentul unic. Documentele suplimentare anexate la cerere. Retragerea si modificarea cererii.
  • Publicarea cererii. Procedura de opozitie la inregistrare.
  • Etapele examinarii cererii. Inregistrarea DO, IG si STG si acordarea dreptului de utilizare a DO sau IG.
  • Contestarea deciziilor privind cererile de inregistrare a DO, IG si STG.
  • Utilizarea denumirilor omonime. Relatiile dintre DO, IG si marci.
  • Sistemul de control oficial si controlul respectarii caietelor de sarcini.
  • Conditii de utilizare a DO, IG si a denumirilor STG.
  • Interzicerea utilizarii DO, IG sau denumirii STG. Anularea inregistrarii, revocarea protectiei sau a dreptului de utilizare.
  • Protectia internationala a denumirilor de origine conform Aranjamentului de la Lisabona. Cererea internationala.
  • Prevederile Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala (TRIPS) referitoare la protectia indicatiilor geografice. Protectia suplimentara pentru vinuri si bauturi alcoolice, exceptii.

  Redactarea formularelor pentru inregistrarea DO, IG si STG prin procedura nationala si a DO prin procedura internationala (proba practica).

  BIBLIOGRAFIE:

  • Legea privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si specialitatilor traditionale garantate nr.66-XVI (adoptata la 27.03.2008, in vigoare din 25.10.2008);
  • Regulamentul privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a indicatiilor geografice, a denumirilor de origine si a specialitatilor traditionale garantate, aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 610 din 05.07.2010;
  • Aranjamentul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protectia denumirilor de origine si inregistrarea internationala a acestora, Legea Republicii Moldova nr. 1328-XIV din 27 octombrie 2000;
  • Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala (TRIPs), Legea Republicii Moldova nr. 218-XV din 01 iunie 2000;
  • Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autoritatilor competente abilitate cu atributii si responsabilitati referitoare la produsele cu denumiri de origine si indicatii geografice si la specialitatile traditionale garantate si a autoritatilor competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse.
 • Desene si Modele Industriale
  • Etapele principale ale examinarii cererii de inregistrare a desenului/modelului industrial (termene, cerinte).
  • Cerintele pentru reproducerile grafice (calitatea, numerotarea, numarul de vederi a unui obiect, numarul de copii).
  • Depozitul national privind desenele si modelele industriale.
  • Conditiile de protectie ale desenelor si modelelor industriale (Obiectul protectiei. Noutatea. Caracterul individual).
  • Aranjamentul de la Locarno privind Clasificarea Internationala a desenelor si modelelor industriale (CIDMI). Clasificarea diferitor obiecte.
  • Prioritatea desenului sau modelului industrial. (Efectul dreptului de prioritate. Dreptul de prioritate. Invocarea prioritatii.).
  • Tipurile de taxe si termenele de achitare la inregistrarea unui desen/ model industrial in Republica Moldova. Inlesniri si scutiri la plata taxelor.
  • Depozitul multiplu. Divizarea cererii. Comasarea cererilor.
  • Modificari in cererea de inregistrare a desenului/modelului industrial si in documentele anexate.
  • Conditiile divulgarilor neopozabile referitoare la esenta desenului/modelului industrial.
  • Dreptul asupra desenului sau modelului industrial. Desenele si modelele industriale create de salariati.
  • Drepturile titularului certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial. Incalcarea dreptului exclusiv al titularului certificatului.
  • Termenul de valabilitate a certificatului de inregistrare a desenului si modelului industrial. Conditiile de reinnoire a termenului de valabilitate a certificatului de inregistrare.
  • Dreptul de folosire anterioara in cazul desenelor si modelelor industriale.
  • Publicarea cererii de inregistrare. Observatiile tertilor. Opozitia. Examinarea opozitiei.
  • Temeiurile de respingere a cererii de inregistrare. Motivele care atrag nulitatea.
  • Contestatia. Examinarea contestatiei. Anularea sau revocarea hotararii emise de AGEPI.
  • Transmiterea drepturilor asupra unui desen sau unui model industrial.
  • Procedura de inregistrare a desenelor si modelelor industriale in alte state.
  • Cererea de inregistrare a desenelor/modelelor industriale prin Aranjamentul de la Haga privind inregistrarea internationala a desenelor si modelelor industriale si cerintele privind completarea ei.
  • Tipurile de taxe la depunerea cererii conform Aranjamentul de la Haga. Perioada de protectie a desenelor si modelelor industriale conform Aranjamentului de la Haga.
  • Sursele de documentare pentru desene si modele industriale. Cercetarea documentara privind stabilirea statutului legal al certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial. Rezultatele documentarii.
  • Cercetarea documentara tematica. Etapele cercetarii tematice. Cercetarea documentara privind familia de certificate. Rezultatele acestei cercetari.
  • Problemele de frontiera ale protectiei designului industrial. Interferente dintre desene/modele industriale si inventii, marci, drept de autor.
  • Managementul protectiei designului industrial. Obiectivele principale.

  Redactarea formularelor pentru inregistrarea desenelor/modelelor industriale prin procedura nationala si internationala (proba practica).

  BIBLIOGRAFIE:

  • Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind protectia desenelor si modelelor industriale (Monitorul Oficial nr.136-140/577 din 31.08.2007);
  • Regulamentului privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a desenelor si modelelor industriale (HG nr. 1496 din 29.12.2008, Monitorul Oficial nr.3-6/10 din 16.01.2009);
  • Cum se inregistreaza un desen/model industrial in Republica Moldova // Chisinau, 2009, p.32;
  • Protectie si exclusivitate pentru Dumneavoastra: Design - Cum se pot proteja desenele si modelele industriale. // OSIM, 2000;
  • Protectia desenelor si modelelor industriale// Bucsa Gheorghe, Bucuresti, Tribuna economica, 2000;
  • Protectia desenelor si modelelor industriale. Drept roman si comparat// Eminescu Yolanda, Bucuresti, 1993;
  • Proprietate industriala. Vol.I. Brevete de inventii. Desene si modele industriale. Topografia circuitelor integrate. Acte normative interne. Acte internationale. // Bucuresti. Lumina LEX, 1999;
  • Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind protectia desenelor si modelelor industriale (Monitorul Oficial nr.136-140/577 din 31.08.2007);
  • Regulamentului privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a desenelor si modelelor industriale (HG nr. 1496 din 29.12.2008, Monitorul Oficial nr.3-6/10 din 16.01.2009);
  • Cum se inregistreaza un desen/model industrial in Republica Moldova // Chisinau, 2009, p.32;
  • Protectie si exclusivitate pentru Dumneavoastra: Design - Cum se pot proteja desenele si modelele industriale. // OSIM, 2000;
  • Protectia desenelor si modelelor industriale// Bucsa Gheorghe, Bucuresti, Tribuna economica, 2000;
  • Protectia desenelor si modelelor industriale. Drept roman si comparat// Eminescu Yolanda, Bucuresti, 1993;
  • Proprietate industriala. Vol.I. Brevete de inventii. Desene si modele industriale. Topografia circuitelor integrate. Acte normative interne. Acte internationale. // Bucuresti. Lumina LEX, 1999;
  • Protectia proprietatii industriale in Romania si prevenirea contrafacerii. // Bucuresti, OSIM, 1994, p.222;
  • Патентная охрана дизайна// Комаров Л.Е., Минаев А.А., М. ИНИЦ Роспатента, 2000, с.169;
  • Формы охраны промышленных образцов. Тематический выпуск по материалам отечественной и иностранной литературы// Кравец Л.Г., М. ИНИЦ Роспатента, 2000, с.45;
  • Методические рекомендации по определению вариантных художественно-конструкторских решений и особенностям экспертизы заявок на выдачу патента на промышленный образец, содержащих такие решения.// Пахомова В.А., М. ИНИЦ Роспатента, 1998, с.19;
  • Составление описания и перечня существенных признаков промышленного образца. Методические рекомендации// Пахомова В.А., М., ВНИИПИ, 1997, с.23;
  • Методические рекомендации по составлению совокупности признаков промышленного образца// М., ВНИИПИ, 1994.
 • Soiuri de plante
  • Importanta selectiei noilor soiuri de plante. Necesitatea si importanta protectiei juridice a soiurilor de plante.
  • Misiunea, principiile si reglementarile de baza ale Conventiei UPOV. Tratate internationale in domeniul plantelor.
  • Sistemul de protectie a soiurilor de plante in Republica Moldova. Cadrul legislativ aferent.
  • Functiile brevetului pentru soi de planta. Dreptul la brevet. Soiurile create sau descoperite si dezvoltate de catre angajati.
  • Drepturile conferite de brevet. Durata protectiei. Protectia provizorie.
  • Limitarea drepturilor titularului de brevet.
  • Epuizarea drepturilor titularului de brevet.
  • Transmiterea drepturilor. Tipurile de licente.
  • Conditiile de brevetabilitate a soiului: Noutatea, Distinctivitatea, Uniformitatea, Stabilitatea.
  • Denumirea soiului.
  • Bazele de date de documentare a denumirilor soiurilor.
  • Cererea de brevet. Documentele cererii. Documentele aferente cererii.
  • Depunerea cererii de brevet. Data de depozit. Termene de depunere a documentelor.
  • Prioritatea. Dreptul de prioritate. Revendicarea prioritatii. Restabilirea dreptului de prioritate.
  • Procedura de acordare a brevetului.
  • Publicarea cererii. Obiectii privind cererea de brevet.
  • Examinarea tehnica a soiului. Raportul de examinare tehnica.
  • Respingerea cererii de brevet. Procedura de contestare.
  • Procedura de eliberare si mentinere a brevetului. Mentinerea soiului.
  • Decaderea din drepturi a titularului. Nulitatea brevetului.
  • Prelungirea termenelor si repunerea in termen.
  • Restabilirea drepturilor.
  • Dreptul de folosire posterioara.
  • Reprezentarea. Procura.
  • Asigurarea respectarii drepturilor.
  • Protectia si testarea soiurilor de plante in strainatate.
  • Redactarea formularelor necesare pentru procedura de eliberare a brevetului pentru soi de planta.

  Redactarea formularelor pentru inregistrarea desenelor/modelelor industriale prin procedura nationala si internationala (proba practica).

  BIBLIOGRAFIE:

  • Legea Republicii Moldova nr. 39-XVI din 20 februarie 2006 privind protectia soiurilor de plante - //Monitorul Oficial, 99-101/364, 06.06.2008;
  • Regulament privind procedurile de depunere si examinare a cererii, de acordare si de mentinere a brevetului pentru soi de planta al Legii nr. 39-XVI din 20 februarie 2008 privind protectia soirilor de plante – Hotararea Guvernului R Moldova nr. din 15 aprilie 2009;
  • Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997 „Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificatie juridica in domeniul protectiei obiectelor proprietatii intelectuale”, cu modificarile ulterioare.
  • Conventia internationala privind protectia soiurilor noi de plante (UPOV) din 02 decembrie 1961 cu modificarile ulterioare - Hotarirea Parlamentului R Moldova nr.1355-XIII din 22 octombrie 1997;
  • Acordul privind Aspectele de Proprietatii Intelectuale legate de Comert (TRIPs) – Anexa 1 la Acordul de la Marachesh privind constituirea OMC, semnat la 15 aprilie 1994, Marachesh, Maroc (Legea cu privire la aderarea Republicii Moldova la Organizatia Mondiala a Comertului - Hotarirea Parlamentului R Moldova nr.218-XV din 01 iunie 2001);
  • Conventia de la Paris pentru Protectia Proprietatii Industriale (20 martie 1883) - Hotarirea Parlamentului R Moldova nr.1328-XII din 11 martie 1993;
  • Conventia Diversitatii Biologice (Rio de Janeiro 1992) - Hotarirea Parlamentului R Moldova nr.457-XIII din 16 mai 1995;
  • Biblioteca de proprietate intelectuala: Cum se protejeaza un soi de planta in Republica Moldova, Chisinau, 2013.