A A A

A.O. Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA)

Sediul Adresa juridică: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, bd. G. Bănulescu Bodoni 45, of. 16

Adresa de corespondență: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, bd. G. Bănulescu Bodoni 45, et. 3, of. 308, 310, 312
Date de contact (373 22) 222 909

(373) 69569995
Adresă de e-mail orda.md@mail.ru

info@orda.md
Pagină web www.orda.md
Președinte Nagacevschi Viorica
Director General Ursu Adrian